اسلایدر

اولین وبلاگ روستای زیبای شلدره
سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.

اولین وبلاگ روستای زیبای شلدره

ܓܨஜღ آنجا که مردمانش زودتر از خورشید در مزارع طلوع میکنند ღஜܓܨ


+نوشته شده در چهارشنبه 94/9/25ساعت 9:57 صبحتوسط مهدی اکبری شلدره | نظرات ()


+نوشته شده در شنبه 94/5/24ساعت 2:0 عصرتوسط مهدی اکبری شلدره | نظرات ()


+نوشته شده در شنبه 94/5/24ساعت 12:32 عصرتوسط مهدی اکبری شلدره | نظرات ()


+نوشته شده در شنبه 94/5/24ساعت 12:0 عصرتوسط مهدی اکبری شلدره | نظرات ()


+نوشته شده در چهارشنبه 94/5/21ساعت 2:0 عصرتوسط مهدی اکبری شلدره | نظرات ()


+نوشته شده در سه شنبه 94/5/20ساعت 2:0 عصرتوسط مهدی اکبری شلدره | نظرات ()


+نوشته شده در دوشنبه 94/5/19ساعت 3:0 عصرتوسط مهدی اکبری شلدره | نظرات ()


+نوشته شده در جمعه 94/5/16ساعت 8:0 صبحتوسط مهدی اکبری شلدره | نظرات ()


+نوشته شده در جمعه 94/5/2ساعت 1:0 عصرتوسط مهدی اکبری شلدره | نظرات ()


+نوشته شده در سه شنبه 94/4/2ساعت 1:0 عصرتوسط مهدی اکبری شلدره | نظرات ()